Slovník pojmů Obchodní podíl

Obchodní podíl

Obchodní podíl představuje účast společníka v obchodní společnosti, z níž mu vyplývají práva a povinnosti.

Podíl společníka ve společnosti je charakterizován kvalitativní a kvantitativní stránkou. Kvalitativní stránku podílu tvoří právě souhrn práv a povinností společníka, kvantitativní stránku pak výše (velikost) podílu v procentech a jeho hodnota, která není konstantní, ale závisí na ekonomické situaci společnosti, resp. výsledku hospodaření za zdaňovací období.

Při splnění souvisejících podmínek je obchodní podíl možné prodat či převést. Může být ale také předmětem dědictví nebo vypořádání společného jmění manželů, pakliže jeden z manželů nabyl podíl během trvání manželství.

 

Skip to content