Pozastavení, obnovení a ukončení živnosti

Pozastavení, obnovení a ukončení živnosti

Někdy se podnikání nevyvíjí podle představ nebo dojde ke změně životní situace a může se stát, že budete potřebovat pozastavit nebo dokonce ukončit svou živnost. V případě přerušení se k ní zase později můžete vrátit a činnost obnovit. Všechny tyto kroky s sebou ale nesou určité náležitosti, které je třeba dodržet. 

Pozastavení živnosti

Potřebujete si dát chvíli pauzu, ale tušíte, se k podnikání časem vrátíte? Pak místo ukončení zvažte pozastavení činnosti. Někteří podnikatelé tuto možnost využívají třeba i u sezónních oborů. Hlavní výhodou je, že při obnovení nebudete muset platit znovu správní poplatek, jako by tomu bylo v případě zrušení a opětovného založení živnosti. Zároveň odpadá povinnost placení odvodů na sociální pojištění. Zdravotní pojištění si však platit musíte. To někteří řeší buď nástupem do zaměstnání, nebo registrací na úřadu práce.  

A jak tedy pozastavení živnosti provést? Způsobů je několik. Přerušení lze vyřídit online, a to prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Další variantou je zaslání dokumentu úřadu poštou. Třetí možností je pak cesta na živnostenský úřad. Ačkoliv se tento způsob může zdát jako nejzdlouhavější, může vám ušetřit spoustu práce. Proč? Pozastavení živnosti je totiž nutné nahlásit několika institucím:

  • správě sociálního zabezpečení (do 8 dnů)
  • zdravotní pojišťovně (do 8 dnů)
  • finančnímu úřadu (do 15 dnů)

Pokud byste na tento nezbytný krok zapomněli, hrozí vám pokuta až 10 000 Kč. V případě pozastavení na živnostenském úřadě ale můžete vyplnit tzv. změnový list, prostřednictvím kterého se o přerušení všechny instituce dozví, a vám tak odpadne povinnost je kontaktovat jednotlivě.  

Dalším krokem, na který byste neměli zapomenout, je zaplacení odvodů na pojištění za měsíc, v němž jste svou živnost pozastavili. 

To, na jak dlouho živnost pozastavíte, je zcela na vás. Vždy ale musíte datum předpokládaného obnovení uvést. Může být klidně i v řádu let. 

Zdroj: Freepik.com

Obnovení živnosti

Pokud se rozhodnete pro obnovení živnosti k termínu, který jste uvedli při jejím přerušení, nemusíte živnostenskému úřadu nic nahlašovat (to však neplatí pro ostatní zmíněné instituce, jim svůj záměr sdělte). 

Pokud se pro nový start rozhodnete dříve, využijte Jednotný registrační formulář na živnostenském úřadě, prostřednictvím kterého o svém záměru dáte vědět dalším institucím. Jinak budete muset obnovení činnosti nahlásit zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu jednotlivě. Platí pro to stejné lhůty jako v případě pozastavení. A jaká je cena obnovení živnosti? Jak už bylo zmíněno, tento krok je zdarma.

Ukončení živnosti

Pokud si jste jistí, že se k podnikání už nikdy nevrátíte, můžete požádat živnostenský úřad o zrušení živnostenského oprávnění. Než tak učiníte, vyřešte nejprve všechny své nevyřízené pohledávky, závazky a také majetek a zásoby. Pokud máte zaměstnance, musíte vzít v úvahu i je. Počítejte s dvouměsíční výpovědní lhůtou a odstupným, které může dosahovat až trojnásobku jejich průměrného měsíčního platu. Případně lze vše ošetřit dohodou o ukončení pracovního poměru. 

Zdroj: Freepik.com

Ke zrušení živnosti využijte opět změnový list, kam vepíšete požadované datum ukončení živnosti (nejdříve den, kdy formulář vyplňujete, případně jakýkoliv pozdější termín) a také všechny živnosti, které požadujete ukončit. Prostřednictvím tohoto listu můžete ukončení rovnou nahlásit také dalším institucím, jinak je budete muset kontaktovat jednotlivě. Lhůty jsou totožné jako v případě pozastavení živnosti. Formulář lze vyplnit na kterémkoliv živnostenském úřadě či Czech POINTu, případně jej můžete zaslat elektronicky i poštou. Následně má živnostenský úřad 30denní lhůtu na posouzení. Během této doby jste tedy stále podnikateli se všemi povinnostmi, které k tomu náleží (např. placení záloh apod.). 

Po zrušení živnosti budou informace o vašem podnikání po následující 4 roky stále viditelné ve veřejné části živnostenského rejstříku. Poté budou přesunuty do neveřejné části, kam mohou nahlížet pouze vybrané subjekty. 

Bližší informace nebo odpovědi na nejrůznější dotazy můžete najít přímo v živnostenském zákoně

Související články k tématu:

Skip to content