Prioritní akcie

Prioritní akcie definuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v § 278, který říká:

  1. Akcie, se kterou jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti, je prioritní akcie.
  2. Není-li ve stanovách určeno jinak, jsou prioritní akcie vydány bez hlasovacího práva.

Jedná se tedy o zvláštní druh akcie.

Skip to content