Vznik společnosti s ručením omezeným

Notář provází s.r.o. po celou dobu její existence. S.r.o. vzniká zápisem do obchodního rejstříku.  Nejrychlejší a nejlevnější je zápis s.r.o. do obchodního rejstříku notářem. Vzniku s.r.o. předchází založení s.r.o. podpisem notářského zápisu obsahujícího společenskou...

Vklad do společnosti s ručením omezeným

Minimální vklad do s.r.o. činí 1,– Kč. Vklad může být v penzích nebo nepeněžitý. Peněžité vklady do výše 20 000,– Kč nemusí být při založení s.r.o. splaceny do banky, ale postačí je splatit k rukám správce vkladu s.r.o. Pokud nemáte peníze a chcete založit u notáře...