Náklady na založení s.r.o.

Náklady na založení společnosti s ručením omezeným můžeme rozdělit podle toho, zda se jedná o tzv. jednoduché s.r.o. (zakladatelské právní jednání obsahuje pouze zákonné náležitosti) nebo jde o běžné s.r.o. Přečtěte si v našem článku, jaké náklady při založení...

Založení s.r.o. cizincem

Založení s.r.o. cizincem probíhá v zásadě stejně jako založení s.r.o. českým občanem, přesto má některá specifika. Listiny pocházející ze zahraničí (např. plné moci, prohlášení jednatele apod.) musejí být pro účely založení s.r.o. zpravidla přeloženy soudním...

Práva a povinnosti jednatele s.r.o

Jednatel je jednou z nejdůležitějších funkcí ve společnosti. Měl by si být proto dobře vědom, jaké práva a povinnosti se k jeho postu vztahují. Přečtěte si náš článek s praktickým shrnutím toho, co vás čeká, chcete-li se stát jednatelem s.r.o. a...

Práva a povinnosti společníka s.r.o.

Každému společníkovi společnosti s ručením omezeným ze zákona plynou určitá práva, ale také povinnosti. Přečtěte si, co vás jako společníka s.r.o. čeká. Právo podílet se na rozhodování Podílení se na rozhodování společnosti s ručením omezeným je jedním ze...

Jak vybrat obchodní firmu s.r.o.

Obchodní firma (název společnosti) je jednou z podstatných náležitostí každého zakladatelského právního jednání společnosti (ať již s.r.o. nebo a.s.). Zákon ji definuje takto: „Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku....