Prodej a koupě společnosti s ručením omezeným

Prodej a koupě společnosti s ručením omezeným

Prodej či koupě společnosti s ručením omezeným je vždy komplexním procesem, který vyžaduje důkladné porozumění právním, finančním a daňovým aspektům. Poskytneme vám ucelený přehled o tom, jak správně postupovat při prodeji nebo koupi s.r.o., a to s důrazem na klíčové kroky, povinnosti a tipy z praxe.

Společnost s ručením omezeným je v České republice jednou z nejpopulárnějších forem podnikání díky své flexibilitě, omezené osobní odpovědnosti společníků a relativně jednoduchému založení a správě. Prodej nebo koupě takové společnosti však vyžaduje pečlivou přípravu a porozumění právním náležitostem, aby proces proběhl hladce a v souladu se zákony.

Prodej a koupě společnosti s ručením omezeným
Zdroj: Freepik.com

Klíčové kroky při prodeji s.r.o.

Podívejme se nejprve na ty nejdůležitější body, které se s prodejem s.r.o. pojí.

Přípravná fáze

Před prodejem je nezbytné provést důkladnou prověrku (tzv. due diligence) společnosti, která zahrnuje finanční, právní a daňové aspekty. Tento krok pomáhá identifikovat potenciální rizika a máte tak jistotu

Stanovení spravedlivé tržní hodnoty společnosti je klíčové pro určení kupní ceny. Pro ocenění lze využít služby soudního znalce, který vám nabídne kvalifikovaný posudek.

Právní aspekty

Smlouva o převodu obchodního podílu je základem každého převodu a obsahuje označení smluvních stran, veškerá důležitá ustanovení a podmínky prodeje včetně kupní ceny, povinností smluvních stran a postupů řešení případných sporů.

Obchodní podíl lze ze zákona převést pouze se souhlasem valné hromady společnosti. Bez udělení tohoto souhlasu tak nemůže smlouva o převodu obchodního podílu nabýt platnosti.

Daňové a finanční aspekty

Prodej podílu ve společnosti má určité daňové dopady pro prodávajícího i kupujícího. Doporučujeme vše konzultovat s daňovým poradcem, abyste identifikovali všechny relevantní daňové povinnosti a příležitosti pro optimalizaci daňové povinnosti.

Kupující musí zvážit možnosti financování koupě s.r.o., což zahrnuje vlastní kapitál, bankovní úvěry nebo jiné finanční nástroje.

Koupě s.r.o. v praxi

V dnešní době podnikání se mnoho podnikatelů a investorů rozhoduje pro koupi již existující společnosti s ručením omezeným místo založení nové. Tento přístup má své výhody i nevýhody, a je důležité pochopit klíčové aspekty každé z těchto možností.

Ready-made společnosti byly založeny s jediným účelem – k prodeji. Tyto společnosti obvykle nemají žádnou historii a pouze čekají na nového majitele. Koupě ready-made společnosti umožňuje rychlý vstup na trh, protože společnost je již zaregistrovaná, je však zpravidla dražší než založení zbrusu nové.

Stejně tak si ale můžete zakoupit společnost s historií, která již má za sebou nějakou podnikatelskou činnost. Koupě takové společnosti je lákavá z důvodu existující finanční historie či zákaznické základny. Riziko však představují skryté finanční dluhy nebo právní problémy minulého vedení. I u tohoto typu společnosti si jejich prodejci účtují vysoké provize.

Investice do již fungující s.r.o. prostřednictvím koupě podílu je atraktivní pro ty, kteří chtějí sdílet podnikatelské riziko a využít synergie s ostatními společníky nebo převzít již fungující a zaběhnutou společnost (nikoliv jen prázdnou schránku čekající na nového majitele).

Nejtradičnější cestou, jak se stát majitelem obchodní společnosti, je nicméně stále založení s.r.o. – veškeré formality vyřídíte u notáře během chvíle a bez poplatků zprostředkovatelům.

Založit s.r.o. online
Nejrychlejší a nejlevnější založení s.r.o. přímo u Notářské komory České republiky

Praktické tipy pro koupi či prodej s.r.o.

  • Transparentnost a komunikace – otevřená a transparentní komunikace mezi prodávajícím a kupujícím a jejich poradci je základem úspěšného převodu podílu,
  • profesionální poradenství – zapojení zkušených právníků, daňových poradců a finančních odborníků dokáže výrazně přispět k hladkému průběhu prodeje nebo koupě s.r.o.,
  • příprava a plánování – koupě či prodej s.r.o. je časově náročný a složitý proces, který vyžaduje pečlivé plánování a přípravu ze strany prodávajícího i kupujícího.

Prodej nebo koupě společnosti s ručením omezeným je významným krokem, který má výrazný dlouhodobý dopad na strategický směr vašeho podnikání. Důkladná příprava, porozumění právním a daňovým aspektům a spolupráce s odborníky jsou klíčové pro úspěšné zvládnutí tohoto velkého kroku.

Skip to content