Slovník pojmů Komanditní společnost

Komanditní společnost

Komanditní společnost je zvláštním typem společnosti, která má dva druhy společníků – jednak komplementáře, tedy společníky neomezeně ručící za dluhy společnosti (jejich postavení je v podstatě obdobné, jako postavení společníků ve veřejné obchodní společnosti), jednak komanditisty, tedy společníky, kteří vkládají do společnosti vklady a ručí za její dluhy pouze co do výše nesplacených vkladů (jejich postavení je tak v podstatě obdobné, jako u společníků společnosti s ručením omezeným). 

V praxi bývají komanditní společnosti spíše vzácností.

Skip to content