O akciové společnosti

Akciová společnost je právnickou osobou – obchodní korporací. V názvu firmy musí být uvedena koncovka (zkratka) a.s., případně akc. spol. Je pro ni typické, že vklady akcionářů do základního kapitálu a jejich následná účast na akciové společnosti jsou...
Skip to content