Ceník

Ceník notářských služeb při založení s.r.o.

Řada podnikatelů, kteří chtějí podnikat prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, se obává příliš vysokých nákladů spojených se samotným založením s.r.o. Ve skutečnosti není takový strach namístě, tedy pokud se rozhodnete při zakládání společnosti využít přímo služeb notáře. Přečtěte si, jaké notářské poplatky můžete očekávat.

Představa, že je založení „eseróčka“ drahé, vznikla především kvůli nejrůznějším zprostředkovatelům, kteří si za tento proces účtují poplatky navíc. Pokud se ale rozhodnete založit s.r.o. přímo u notáře, získáte cenu, která nezahrnuje žádné služby navíc.

Ceník notářských služeb při založení společnosti s ručením omezeným, i notářské poplatky obecně, se totiž řídí pevně daným notářským tarifem, respektive příslušnými zákony a vyhláškami. Nehrozí tedy, že byste za sepsání notářského zápisu u jednoho notáře platili méně nebo více než u druhého. Na rozsahu i ceně souvisejících služeb se můžete s notářem vždy domluvit, můžete je využít všechny, pouze část nebo vůbec. Odpadají rovněž poplatky za zprostředkování (pokud tedy zajdete k notáři sami, celý proces si tím zlevníte a zrychlíte).

Kolik tedy založení společnosti s ručením omezeným u notáře stojí?

Ceník notářských úkonů

  • Sepsání notářského zápisu o založení „jednoduché“ s.r.o., pokud obsahuje pouze povinné náležitosti vyžadované zákonem: 2 000 Kč (v ostatních případech podle výše základního kapitálu)
  • Sepsání notářského zápisu o osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku: 1 000 Kč
  • Odměna za zápis do obchodního rejstříku: 300 Kč
  • Výpis z rejstříku trestů: 100 Kč
  • Úřední ověření podpisu na souhlasu s umístěním sídla: 70 Kč
  • Výpis z katastru nemovitostí: 100 Kč
  • Úřední ověření podpisu na prohlášení jednatele: 70 Kč

Zde jsou uvedeny nejčastější náklady u notáře, které hradíte v souvislosti se založením společnosti. V některých případech je tento výčet konečný a kromě DPH už nic dalšího hradit nebudete. U složitějších případů si v rámci porady s notářem vždy vyjasněte specifika vaší společnosti a jaké další listiny budete potřebovat připravit, aby vám mohl poskytnout přesnější vyčíslení nákladů.

Další náklady spojené se založením s.r.o.

Výše uvedené položky patří mezi služby, které vám poskytne notář při zakládání „eseróčka“. Do celkové částky za založení s.r.o. je někdy třeba započítat ještě následující položky:

  • U „zjednodušené“ s.r.o. se poplatek soudu nehradí, nejde-li o „zjednodušenou“ s.r.o., budete hradit také poplatek soudu 2 700 Kč
  • Ohlášení živnosti
  • Bankovní poplatek

Bankovní poplatek se řídí ceníkem banky a může se pohybovat od nuly až po několik set korun. Zda si vyberete svou banku, jinou banku, nejbližší banku nebo nejlevnější banku, bude jenom na vás. Stejně tak u živnostenského úřadu bude výše poplatku závislá na sazebníku a bude stejná, ať už si společnost zakládáte sami, nebo v rámci ready made. Oboje dvoje tedy obvykle vyřídíte do 1 000 Kč. Živnostenský úřad si také můžete vybrat podle vlastního uvážení. Někdo zvolí ten nejbližší, někdo jiný zvolí úřad, který není tolik vytížen a nebude čekat dlouho na vyřízení.

Jak je patrné, nemusíte na založení společnosti s ručením omezeným složitě šetřit. Poplatky notáře jsou totiž transparentní a jejich výše není nijak závratná.

Skip to content