Slovník pojmů Založení obchodní společnosti

Založení obchodní společnosti

viz Vznik obchodní společnosti

Obchodní společnost je zakládána sepsáním zakladatelské listiny či společenské smlouvy. Jedná se však pouze o první krok v celém procesu. Následně je třeba zajistit podklady pro zápis do obchodního rejstříku (že je možno zapsat určitou konkrétní adresu jako sídlo společnosti je třeba doložit souhlasem vlastníka dané nemovitosti, že je možno zapsat určitou osobu jako člena statutárního či kontrolního orgánu společnosti je třeba doložit jejím souhlasem, že je možno zapsat určitý předmět podnikání je třeba doložit živnostenským oprávněním atd.), nakonec je třeba nově založenou společnost zapsat do obchodního rejstříku, čímž dojde k jejímu vzniku.

Skip to content