Slovník pojmů Statutární zástupce společnosti

Statutární zástupce společnosti

Statutární zástupce společnosti je osobou pověřenou jednáním za obchodní společnost v zastoupení za statutární orgán. Například v případě společnosti s ručením omezeným statutární zástupce zastupuje jednatele.

Jedná se o důležitou roli ve společnosti – zástupce přebírá zodpovědnost za jednání za ni v právních i obchodních záležitostech. Podepisuje tak smlouvy, jedná se zaměstnanci, třetími stranami nebo řídí provozní činnosti. Také ovlivňuje rozhodování a strategii společnosti, má tedy klíčový význam pro její správné fungování.

Statutární zástupce je jmenován společností v oficiálních dokumentech, mezi které patří stanovy nebo zakladatelská listina. Tímto krokem nabývá jeho role ve společnosti platnosti. Jednání statutárního zástupce označujeme za tzv. nepřímé, zatímco přímo pak jednají statutární orgány (jednatelé či představenstvo).

Skip to content