Slovník pojmů SPV společnost

SPV společnost

SPV je zkratkou z anglického Special Purpose Vehicle, což se v daném kontextu dá volně přeložit jako společnost zvláštního určení. Tento termín označuje právnickou osobu (obvykle obchodní společnost) vytvořenou za určitým specifickým účelem, např. realizaci jednoho konkrétního projektu.

Obvykle se SPV společnosti používají k ochraně před rizikem, právnímu oddělení aktiv a financování velkých projektů. Nejčastěji se tak s nimi setkáte u developerských projektů, kdy tak veškeré finanční riziko spojené s daným projektem nese pouze SPV. Tím se zajistí, že je zakladatelská (mateřská) společnost chráněna před případnými nepříznivými důsledky projektu.

SPV společnost má plnou autonomii v řízení a administraci projektu, nezávisle na své mateřské společnosti. To znamená, že aktivita SPV nemá přímý dopad na finanční stabilitu nebo majetkovou strukturu zakladatelské společnosti. V případě, že se projekt setká s neúspěchem nebo finančními potížemi, důsledky zůstávají omezeny pouze na SPV.

Nejčastěji se setkáte se SPV v podobě společnosti s ručením omezeným, jejíž hlavní výhodou je jednoduché a levné založení. Mnohdy jsou SPV nabízeny i jako ready made společnosti s nálepkou firmy bez dluhů a historie. Dnes už je ale stejně snadné (a navíc levnější) i založení vlastní společnosti. Ať už se rozhodnete pro koupi hotové společnosti nebo si založíte novou, subjekt bez dluhů se hodí v případě, kdy se účastníte výběrového řízení pro nějaký projekt.

Skip to content