Slovník pojmů Online založení společnosti

Online založení společnosti

Při splnění určitých podmínek je možné založit společnost s ručením omezeným od 1.9.2021 zcela online. 

Notářský zápis o společenské smlouvě či zakladatelské listině je v takovém případě se zakladateli sepisován v elektronické podobě (zakladatelé musí při videokonferenci prokázat svoji totožnost, notářský zápis podepisují elektronicky), všechny zákonem požadované podklady lze předložit v elektronické podobě (veškeré listiny požadované pro zápis společnosti do obchodního rejstříku, jako např. čestná prohlášení jednatelů, souhlas s umístěním sídla společnosti apod., se předkládají s elektronickými podpisy atd.)