Slovník pojmů Online založení společnosti

Online založení společnosti

Při splnění určitých podmínek je možné od 1. 9. 2021 založit společnost s ručením omezeným zcela online.

Notářský zápis o společenské smlouvě či zakladatelské listině je v takovém případě se zakladateli sepisován v elektronické podobě (zakladatelé musí při videokonferenci prokázat svoji totožnost, notářský zápis podepisují elektronicky), všechny zákonem požadované podklady lze předložit v elektronické podobě (veškeré listiny požadované pro zápis společnosti do obchodního rejstříku, jako např. čestná prohlášení jednatelů, souhlas s umístěním sídla společnosti apod., se předkládají s elektronickými podpisy atd.)

Skip to content