Slovník pojmů Koncese na prodej alkoholu

Koncese na prodej alkoholu

V roce 2013 byla schválena novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), která zavedla koncese na prodej alkoholu a lihovin. Zákonodárci tak reagovali na metanolovou kauzu s cílem regulovat, kdo může alkohol prodávat

Kdo potřebuje koncesi na prodej alkoholu?

Povinnost vlastnit koncesi pro prodej alkoholu se vztahuje na fyzické i právnické osoby, které se zabývají prodejem a distribucí alkoholu a lihovin s koncentrací alkoholu nad 15 % (koncese tak není potřeba pro prodej piva nebo vína). Týká se jak velkoobchodníků, tak maloobchodníků. O koncesi je třeba žádat v případě, že provozujete živnost, tedy činnost vykonávanou soustavně, za účelem dosažení zisku a podle podmínek stanovených živnostenským zákonem. Povinnost se nevztahuje na činnosti, které živností nejsou (např. farmaceutů při poskytování zdravotních služeb). 

Jak podat žádost o koncesi na prodej alkoholu?

Vydání koncese není podmíněno praxí v oboru ani odbornou způsobilostí a získat ji může každý, kdo o ni požádá. Učinit tak můžete prostřednictvím tzv. jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě, na pobočce CzechPoint nebo žádost zaslat obecnímu živnostenskému úřadu elektronicky či poštou. Její vyřízení probíhá do 30 dnů. Pokud budete žádat o přidání koncese k již ohlášené živnosti, týká se vás správní poplatek ve výši 500 Kč.

Skip to content