Slovník pojmů Zájmové skupiny

Zájmové skupiny

Zájmové skupiny, jinak také stakeholders, označují všechny osoby, skupiny či jiné organizace, které jsou v nějakém vztahu s danou společností. Ve zkratce jsou to všichni, kteří jsou činností, rozhodnutími nebo politikou společnosti ovlivněni či naopak danou společnost sami ovlivňují. Stakeholders rozdělujeme na interní a externí.

Interní stakeholders jsou přímo spojeni ze společnosti a patří mezi ně zejména vlastníci podílející se na řízení společnosti, zaměstnanci, management a akcionáři.

Externí stakeholders se nachází mimo společnost, ale vzájemně se s ní ovlivňují. Tato skupina zahrnuje zákazníky, dodavatele, vládu, investory, věřitele, obchodní partnery a další.

Je důležité pojem stakeholders nezaměňovat s výrazem shareholders, tj. anglickým výrazem pro akcionáře.

Skip to content