Zakladatelská listina k založení s.r.o.

V případech, kdy s.r.o. zakládá jeden zakladatel, postačí, aby byla zakladatelská listina o založení s.r.o. sepsána ve vzorové jednoduché podobě. To znamená, že notářský zápis o zakladatelské listině obsahuje jen základní údaje o zakládané společnosti, což je pro zápis společnosti do obchodního rejstříku zcela dostačující. Pod režim této jednoduché zakladatelské listiny spadají i případy, kdy má společnost více předmětů podnikání, má více jednatelů a má třeba i poněkud komplikovanější způsob jednání za společnost, dokonce není v tomto případě odměna notáře závislá ani na výši základního kapitálu. Naopak třeba v případě, když mají být ve společnosti vydány kmenové listy, se již o jednoduchou zakladatelskou listinu už nejedná.

Skip to content