Slovník pojmů Offshore společnost

Offshore společnost

Offshore společnosti jsou takové společnosti, které mají sídla v jiném státě, než kde vykonávají svou činnost. V ekonomickém pojetí se dá tento výraz z angličtiny přeložit právě jako „umístěn mimo domovskou zemi”. 

Výhody offshorových společností

Důvodem k založení off shore společnosti může být snadnější obchodování s některými státy, ochrana majetku, nižší administrativa nebo anonymita. Protože se ale nezřídka jedná o sídla v tzv. daňových rájích (typicky exotických destinacích, jako jsou Kajmanské ostrovy, Seychely nebo Britské Panenské ostrovy), hlavním motivem jejich vzniku bývají výhodnější daňové podmínky. K těm patří například nulové nebo velmi nízké daně z příjmů, často v těchto zemích není vyžadováno vedení účetnictví či provádění auditů. 

Jsou offshore společnosti legální?

Ačkoliv někdy bývají spojovány s nelegálními praktikami a pohled na ně se různí, vlastnictví offshore společnosti nelegální není. Určitá rizika ale existují. Vedle možného poškození reputace v důsledku spojení s offshore firmami je důležité sledovat také právní vývoj v dané zemi a dodržovat všechny stanovené podmínky. 

Skip to content