Notářská komora České republiky

Veškeré informace týkající se Notářské komory České republiky, regionálních notářských komor působících v obvodech jednotlivých krajských soudů a všech notářů v České republice najdete na www.nkcr.cz.

Skip to content