Časté dotazy

Mít možnost založit si s. r. o. (obchodní společnost) přímo z domova, tedy přes počítač, je náš společný cíl.  Moderní technologie nám k tomu poskytují všechny potřebné nástroje, chybí však legislativa. Proto takové  založení s. r. o. v ČR zatím možné není. Nicméně notáři přechod do on-line prostředí vítají a připravují se na něj. Současně však důrazně upozorňují na význam zabezpečené komunikace a ověření identity.

V případě, že by stát podcenil kontrolu ztotožnění těch, kdo si s. r. o. přes internet zakládají, může vznikat obrovské množství subjektů založených na tzv. bílé koně, jejichž skutečné vlastníky nebude snadné dohledat. Takové společnosti se účelově vyhýbají dohledovým orgánům a jejich činnost mívá velmi negativní dopad nejen na ekonomické prostředí v ČR. Již nyní jich je v ČR cca 15 tisíc a toto číslo by mohlo narůstat!

Pouze jeden den. Nezapomeňte si ale vzít potřebné doklady, ať si sami celý proces zbytečně neprodlužujete. Tedy občanský průkaz, souhlas majitele s umístěním sídla v případě, že nehodláte podnikat ve svém, a pozor – jestliže to vámi zvolený obor podnikání vyžaduje, i doklady o kvalifikaci, praxi či záruce druhé osoby.

K notáři musí zajít také, protože jiný způsob založení spol. s r. o. než s notářem česká legislativa neumožňuje. Zatímco s překupníkem vyřizujete nadbytečné formality, jako je například jeho zplnomocnění, můžete si společnost zatím jednoduše založit sami s notářem. Založení  spol. s r. o. ve třech krocích je popsáno zde.

Cena je stanovena tarifem Ministerstva spravedlnosti ČR a notář vám službu podle něj vyúčtuje. Nikomu tedy neplatíte žádnou provizi ani žádné poplatky navíc za zprostředkování a související administrativu.

Za jejich službu musíte samozřejmě zaplatit, takže jim uhradíte cenu stanovenou tarifem Ministerstva spravedlnosti ČR, a navíc i jejich provizi. Pozor, mnozí zprostředkovatelé tvrdí, že cena je u nich stejná jako u notáře. Ale bývá pak podmíněna nákupem další služby, například pronájmem virtuálního sídla společnosti na několik let dopředu.

U zprostředkovatele nemáte jistotu odbornosti ani solidnosti. Neznámé osobě bez kvalifikace (právního vzdělání) svěřujete své osobní údaje a zplnomocňujete ji. V již založené společnosti může také figurovat neproplacená směnka, která není zaevidována v účetnictví. A až se věřitel přihlásí, z povinnosti uhradit ji vás žádné přísežné prohlášení nevyváže.

Není, stačí zajít k notáři, na živnostenský úřad a do banky. Notář pak společnost přímo zapíše do obchodního rejstříku a vy můžete podnikat. Nechodíte k žádnému soudu, nečekáte na rozhodnutí, nemusí uběhnout žádná lhůta pro vyjádření. Vše stihnete za jeden den a tento proces není nijak administrativně náročný.

K založení spol. s r. o. můžete využít kteréhokoliv notáře v ČR, neplatí totiž, že musí být z vašeho okolí, města či regionu. Vyberte si třeba toho, který sídlí blízko vašeho domova nebo pracoviště. Seznam všech 450 notářů včetně kontaktů naleznete zde

Nejlevnější a nejrychlejší cesta k podnikání vede přes notáře!